[KARAOKE] Rước Đèn Tháng Tám beat chuẩn#KARAOKE Rước Đèn Tháng Tám
● Like & Subscribe để ủng hộ team ^_^
● Kênh Youtube :
● Lời bài hát:
Tết trung thu
rước đèn đi chơi,
Em rước đèn
đi khắp phố phường
Lòng vui sướng
với đèn trong tay
Em múa ca
trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao
với đèn cá chép
Đèn thiên nga
với đèn bươm bướm
Em rước đèn này
đến cung trăng
Đèn xanh lơ
với đèn tím tím
Đèn xanh lam
với đèn trăng trắng
Trong ánh đèn
rực rỡ muôn màu
Tít trên cao
dáng tròn xinh xinh
soi xuống trần
ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám
bóng Hằng trong sáng
Em múa ca
vui đón chị Hằng
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Em rước đèn này
đến cung trăng
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
em rước đèn
mừng đón chị Hằng
Tết trung thu
bánh quà đầy mâm
Em bé nhà
ưa đứng quây quần
Đòi hạt sen
bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn bốn
năm ba phần
Ngọt thơm như
bánh dẻo bánh nướng
ngọt cay như
mứt ngừng mứt bí
Ăn mát lòng
lại thấy vui thêm
Hạt dưa nghe
cắn nổ lốp đốp
Người vui hoan
nói cười hấp tấp
Bao tấm lòng
mừng đón trăng rằm.

Tết trung thu
rước đèn đi chơi,
Em rước đèn
đi khắp phố phường
Lòng vui sướng
với đèn trong tay
Em múa ca
trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao
với đèn cá chép
Đèn thiên nga
với đèn bươm bướm
Em rước đèn này
đến cung trăng
Đèn xanh lơ
với đèn tím tím
Đèn xanh lam
với đèn trăng trắng
Trong ánh đèn
rực rỡ muôn màu
Tít trên cao
dáng tròn xinh xinh
soi xuống trần
ánh sáng dịu dàng
Rằm tháng tám
bóng Hằng trong sáng
Em múa ca
vui đón chị Hằng
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Em rước đèn này
đến cung trăng
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
em rước đèn
mừng đón chị Hằng
Tết trung thu
bánh quà đầy mâm
Em bé nhà
ưa đứng quây quần
Đòi hạt sen
bánh dẻo đầy nhân
Em muốn ăn bốn
năm ba phần
Ngọt thơm như
bánh dẻo bánh nướng
ngọt cay như
mứt ngừng mứt bí
Ăn mát lòng
lại thấy vui thêm
Hạt dưa nghe
cắn nổ lốp đốp
Người vui hoan
nói cười hấp tấp
Bao tấm lòng
mừng đón trăng rằm.

Đèn ông sao
với đèn cá chép
Đèn thiên nga
với đèn bươm bướm
Em rước đèn này
đến cung trăng
Đèn xanh lơ
với đèn tím tím
Đèn xanh lam
với đèn trăng trắng
Trong ánh đèn
rực rỡ muôn màu

Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Em rước đèn này
đến cung trăng
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
Tùng dinh dinh
cắc tùng dinh dinh
em rước đèn
mừng đón chị Hằng

Nguồn: https://cardtutorialonly.com/

Xem thêm bài viết khác: https://cardtutorialonly.com/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *