[Phiên âm tiếng Việt][Lyrics Video] Day by day – T-ara♥ Phiên âm tiếng Việt bởi Ami Wakeshima (AmiW):
Video Editor & Uploader: Sera Hwang
♥ NOTE: “Phiên âm này không phải là chế, mà là phiên âm Tiếng Việt dành cho những bạn chưa biết tiếng Hàn hoặc không biết cách đọc phiên âm quốc tế để hát tiếng Hàn dễ dàng hơn, dù không đạt như người bản xứ nhưng cũng khiến cho người Hàn hiểu rằng các bạn đang hát tiếng của họ!” (Câu này mình trích nguyên văn từ blog của AmiW)
♥ Lyric cho các bạn ^.^

Day By Day — T-Ara
*
Ne phu mưn no
ê kê phi nan cho
ta rưn sa ra mê
na nưn bo ryơ chyơ

Sa rang cư cư
thưn ka man tho non sôk
bô i chi an nưn ki ri
na nưn no mu tu ryơ wươ

The yang i ne ri chuê nưn
bun cưn sa mak cho rom
môk man la un cô is nưn
sa ram cho rom

kiss me ma baby
i ba mi ka ki cho nê
ne kê o so ban li
Day by Day

Ni phu mi cư ri wươ chyơ
no mu sa rang hes ba boa
i ba mi chi na ka mơn
nun mun
tuê o thôk ! thôk ! thôk !

Cho ưn bick ta ri chi mơn
sa ra chin ka..
a chik na ma
is nưn ni hyang ki

Kum kath ton chu
ot tưn tô tư tho chin ka …
bis mun cho rom
mon li thôk ! thôk ! thôk!

Kiss me baby
I’ll must be stay here
Day by Day
Sa rang han ta cô
sôk sa kyơ chươ

Kiss me baby
Just you can take me
Day by Day
Ne nun mu ri ma rư ki cho nê

Ba ram cho rom mô tu
sa ra chyơ bo rin no

Ha ru ha ru non cư ri
myơn Day by Day

Sư chi nưn chu
ot tư ri cư ri un bam
tưn lyơ ô nưn
no ưi môk sô ri

Yong wươ nưn yak
sôk hes ton
su man hưn bam
nun mun
tuê o thôk ! thôk! thôk!

Kiss me baby
I’ll must be stay here
Day by Day
Sa rang han ta cô
sôk sa kyơ chươ

Kiss me baby
Just you can take me
Day by Day
Ne nun mu ri ma rư ki cho nê

Ba ram cho rom mô tu
sa ra chyơ bo rin no

Ha ru ha ru non cư ri
myơn Day by Day

To na
ka nưn ni mô sưp
ni sang ka kê
tô nun mu ri hưn lo

Tô ra ôn ta cô man he chươ
u ri
sa rang yong wươn
ha tô rôk

Non na rưn tu cô
ka ra cho
mon li
mon li kin
ta ra sa ra chyơ

Mi chin sa rang cư
tha sưn han nang
to ro chi chin
kin sa rang ê ka myơm
tuê kê sôk to ros chi

Sưn phưn si rư
rưn pho te nưn ne ip su ri
no ưi ka man nun tông cha ê
ki ot tuê ri
kiss me ma baby
i ba mi ka ki cho nê
ne kê o so ban li
Day by Day

Kiss me baby
I’ll must be stay here
Day by Day
Sưn phư chi man
no rưn chi un le

Kiss me baby
Just you can take me
Day by Day
Ne nun mu ri ma rư ki cho nê

kiss me baby take me day by day

====================

Nguồn: https://cardtutorialonly.com/

Xem thêm bài viết khác: https://cardtutorialonly.com/am-nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *